15 1 0 4000 1 http://aaapenyauction.com 300
Category / Tiếng Đức
Dịch thuật tiếng Đức sang tiếng Việt

Dịch thuật tiếng Đức ở Hà Nội

Tiếng Đức được sử dụng như thế nào? Tiếng Đức (Deutsch) là một ngôn ngữ German Tây được nói chỉ yếu tại Trung Âu. Nó được nói phổ biến và là ngôn ngữ chính thức tại Đức, Áo, Thụy Sĩ, Nam Tyrol (Ý), Cộng đồng nói tiếng Đức tại Bỉ, và Liechtenstein; nó cũng là ngôn ngữ chính thức, nhưng phải ngôn ngữ số đông tại Luxembourg. Những...CONTINUE READING
Share: