15 1 0 4000 1 http://aaapenyauction.com 300
Category / Tiếng Anh
Dịch thuật Việt Anh

7 phương pháp giúp bạn tự học từ vựng tiếng anh hiệu quả

Muốn học tiếng anh tốt nhất thì chúng ta cần phải nắm được thật nhiều từ vựng. Ngoài ngữ pháp thì từ vựng có lẽ luôn là điều quan trọng nhất với người học tiếng anh. Đây có lẽ là điều mà ai cũng biết. Có thể thấy rằng theo phương pháp học tiếng anh...CONTINUE READING
Share:
Dịch thuật tiếng anh

Kinh nghiệm dịch thuật tiếng Anh sang tiếng Việt nhanh

Dịch thuật tiếng Anh sang tiếng Việt là một quá trình phức tạp mà nếu chỉ hiểu về ngôn ngữ không chưa đủ. Nó đòi hỏi khả năng nhất định về kiến thức xã hội và hiểu biết chuyên ngành bằng chính tiếng mẹ đẻ. Đặc biệt với tiếng anh thì người dịch thuật cần...CONTINUE READING
Share: